Do Trong Thuc

Đà NẵNg, AZ

Đỗ Trọng Thức là Tổng Giám Đốc của Công Ty Thiết Bị Trọng Thức, chuyên cung cấp sản phẩm làm sạch môi trường. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà còn đặc biệt quan tâm đến dịch vụ khách hàng. Website: https://thietbitrongthuc.com/do-trong-thuc/. Phone: 0767 353 785. Địa chỉ: 630 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Website

Services Offered

Contact DO TRONG THUC

Log In to Send a Message

Don't have an account?
More Information at:
thietbitrongthuc.com